SKP:N TURUN PIIRIJÄRJESTÖN KANNANOTTO: Kommunistit tuomitsevat hallituksen työelämäpolitiikan

1.10.2018

Kommunistit tuomitsevat hallituksen hankkeet, joissa
TYÖAIKAA PIDENNETÄÄN JA IRTISANOMISSUOJAA HEIKENNETÄÄN

Sipilän hallitus käy usealla tavalla häikäilemätöntä kamppailua työelämän heikentämiseksi. Sen taustalla ovat elinkeinoelämän ja työnantajien voimat tukemassa asettamiaan tavoitteita. Irtisanomissuojan heikentäminen alle 20 työntekijän työpaikoilla asettaa työntekijät täysin mielivaltaisesti kahden kerroksen väeksi. Vaikka sittemmin on mainittu henkilöstömäärän lieventämisestä, varmistaa se silti, että työntekijät ovat kahden kerroksen väkeä.  Kysymys on menettelystä, joka on perustuslain vastainen. Se asettaa työntekijät työpaikan koon mukaan eri kategorioihin ja erilaisten menettelytapojen kohteiksi. Se on tuomittava suunnitelma.

Kuluvan viikon keskiviikkona 3.10. ovat ammattiliitot runsaslukuisesti aloittamassa myrskyvaroituksen puolustaakseen työntekijöiden oikeuksia. Useiden liittojen taholta on jo aloitettu ylityö-  ja vuoronvaihtokielloilla.  Ellei hallitus tästä usko liittojen olevan tosissaan, on ilmoitettu, että taistelu kovenee kunnes hallitus perääntyy.

Samaan aikaan on hallitus valmistellut muutoksia työaikalakiin. Se merkitsee erityisesti jaksotyötä tehtävillä aloilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa, rajuja työajan pidennyksiä. Se vie työajan sääntely takaisin 1960-luvulle, kuten Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Maija Wilskman toteaa. Laki mahdollistaisi työnantajan määräyksellä jaksotyössä  jopa 13–19 tunnin työpäivät. Lähes kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt olisivat näin ilman vuorokautista tai viikoittaista säännöllistä työaikaa. Muutos vaikuttaisi pitkinä työvuoroina jaksamiseen,  hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen kuin myös työntekijöiden työturvallisuuteen.
Lakiuudistus heikentäisi myös kaikkien työntekijöiden ylityökorvauksia, sillä tasoittumisjaksoilla, liukuvalla työajalla, työaikapankeilla ja joustotyöllä työnantaja voisi välttyä lisä- ja ylityökorvauksien maksulta.

Jo totetuneet lomapalkkojen leikkaukset ja työajan pidentämien julkisella sektorilla  vaikuttavat mm. satojen eurojen menetyksiä vuosiansiossa. Uuden lain mukaan  työnantaja voisi jopa kokonaan välttyä ylityökorvausten ja lisätyökorvausten maksusta, jolloin tapahtuisi taas uusi palkan alennus edellisen perään.

Suomen Kommunistisen Puolueen Turun piirijärjestö tuomitsee ehdottomasti kyseiset työelämään suunnitellut rajut heikennykset. Sipilän hallitus palvelee elinkeinoelämää ja niiden voittoja välittämättä kansan eriarvoisuuden kasvusta, tulotason heikkenemisestä ja kaikista niistä taloudellisista ja sosiaalisista vaikeuksista, jotka seuraavat näitä huononnuksia.  SKP:n Turun piirijärjestö antaa kaiken tuen heikennyksiä vastaan taisteleville ammattiliitoille työntekijöineen.

30.9.2018
Kaija Kiessling
SKP:n Turun piirijärjestön pj