SKP:N TURUN PIIRIJÄRJESTÖN KANNANOTTO LAKIESITYKSEEN IRTISANOMISSUOJAN HEIKENTÄMISESTÄ

15.8.2018

SKP:N TURUN PIIRIJÄRJESTÖN KANNANOTTO LAKIESITYKSEEN IRTISANOMISSUOJAN HEIKENTÄMISESTÄ
Hallitus lähetti vaivihkaa heinäkuun alussa kuumimpaan loma-aikaan - kansaa hämätäkseen - lausuntokierrokselle lakiesityksen, jonka sisältönä on irtisanomissuojan heikennys. Niissä yrityksissä, joiden työntekijämäärä on alle 20, voitaisiin työntekijöitä irtisanoa aiempaa helpommin, henkilöperusteisesti.
Lakiesityksen mukaan jos yrityksessä on alle 20 työntekijää, irtisanomisperusteena voisi olla aiemmin säädettyä vähäisempi työvelvoitteen laiminlyönti, rikkominen ta epäasiallinen käytös, jos se horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaa työnantajan tai työyhteisön toimintaa. Myös edellytetään, että työsuhteen jatkaminen ei olisi työnantajan kannalta kohtuullista.
Lakiesityksessä ei kerrota, kuka nämä kriteerit irtisanomistapauksessa määrittelee. Väistämättä määrittelijänä olisi työnantaja. Tämä taas johtaa vääjäämättä mielivaltaisiin irtisanomisiin. Jos työntekijä ei miellytä tai jos työntekijä esimerkiksi toimii aktiivisesti ay-liikkeessä, voidaan hänet irtisanoa oitis. Vaarana tässä on myös, että näissä alle 20:n työntekijän yrityksissä, joita muuten on 97% kaikista Suomen yrityksistä, yleistyy nykyisiä työehtosopimuksia matalampi työehtojen taso. Lisäksi pahimmillaan esitys voisi johtaa 1900-luvun alkupuolen rikolliseen käytäntöön: "mustiin listoihin" työntekijöistä.
Tästä kaikesta voidaan edelleen todeta, että porvaririntamalla ei mitään uutta: tämä sama lakiesitys kummitteli jo Kepun vuonna 1999 esittämässä nk. työreformissa kaikkien muiden heikennysten lisäksi.
SKP:n Turun piirikomitea on 12.8.2018 kokouksessaan todennut, että se ei hyväksy minkäänlaisia työehtojen heikennyksiä eikä hyväksy hallituksen salaa lausuntokierrokselle lähettämää irtisanomissuojan heikentämistä koskevaa lakiesitystä.


Turussa 15.8.2018


SKP:n Turun piirijärjestön piirikomitean puolesta,


Ari-Pekka Savén, piirisihteeri