Indeksileikkaukset peruttava ja perusturvaksi 1200 € - nyt tarvitaan ulkoparlamentaarista voimaa

17.5.2015

Hallitusneuvotteluissa on edetty talousteemaan. Sen pohjaksi on sanottu, että tarvitaan yhteensä n. 10 miljardin euron leikkaukset, joiden yksityiskohtainen hiominen on edessä. Puheenjohtaja Juha Sipilä puhuu, miten on uskallettava tehdä rohkeita ratkaisuja. Se tarkoittaa nyt varsinaisia leikkauksia, joiden  kustannukset maksatetaan vähävaraisilla ihmisillä, jolloin taas eriarvoisuus kasvaa. Juha Sipilän mukaan juustohöylä ei nyt riitä, tarvitaan järeitä otteita.

 

Talouden tasapainoittamisen nimissä on tehty lukuisia huonoja poliittisia ratkaisuja jo vuosien ajan. Ne ovat pääosin kohdistuneet varallisuuden suojelemiseen, kuten pääomaverojen tason pitämiseen eurooppalaista tasoa alhaisempana, tai varallisuusveron kokonaan poistamisena. Monet aiemmin työnantajille kuuluneet velvollisudet on nyt sosiaaliturvan puolella jo kokonaan poistettu yksi toisensa jälkeen.

 

Yksi viimeisiä ja varsin merkittävä nykyhallituksen talouspoliittinen ratkaisu oli indeksien leikkaaminen. Se tehtiin taas kerran pienituloisten kustannuksella. Nyt siitä ollaan tekemässä koko vaalikauden mittaista ratkaisua. Varsinkin EK liputtaa sen puolesta.

 

Olemme tässä täysin eri mieltä kuin kokoomus ja elinkeinoelmän keskusliitto.

Vaadimme indeksien leikkaamisen peruuttamista, koska sillä saadan monien ikäryhmien taloutta korjattua. Indeksileikkaus kohdistuu niin lapsilisiin, päivärahoihin kuin eläkkeisiin.

 

EU:n komissio on vastikää huomauttanut Suomea kelvottoman alhaisesta sosiaaliturvasta. Sen korjaamiseksi onkin perusteltua säätää vaalikauden aikana asteittain voimaan tuleva 1200 €:n  perusturva. Se tulee määrittää  EU:n köyhyysrajalle, ja on sidottava myös indeksiin.  Näin voidaan parantaa  kaikkein pienituloisimpien ihmisten elinturvaa, kohentaa ostovoimaa ja lyhentää leipäjonoja. Se vaikuttaa työllisyyden paranemisen seurauksena myös verotuloihin. Mutta tähän tarvitaan poliittisia päätöksiä, joita ei tällä hallitukselöla ja eduskunnalla helposti synny ilman vahvaa ja laajapohjaista ulkoparlamentaarista voimaa. Nyt tarvitaan yhteistä toimintaa leikkauksia  ja köyhyyden pahenemista vastaan ay-liikkeestä ja kansalaisjärjestöistä aina eläkeläisjärjestöihin.

                       ******************                                                     

Talouskasvun ongelmia ei ratkaista kiristämällä talouspolitiikkaa. Kestävä ratkaisu saadaan nostaalla maan talous kasvu-uralle. Vasta sen kohentuessa paranevat niin työllisuus kuin ihmisten elinenhdot ja silloin myös sosiaalimenot laskevat. Näistä asioista ovat myös taloustieteilijat melkoisesti yksimielisiä. Hallitusneuvotteluissa ja sen talouspolitiikassa on nyt huomioitava väestön sosiaalinen ja taloudellinen kahtia jakautumien, joka tapahtuu yhä voimakkaammin. Jos leikkauksia jatketaan, lisää se entisestään eriarvoisuutta, joka on torjuttava.

Nyt tarvitaan toimia, jotka poistavat köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Kun saadaan ensimmäiseksi kotimarkkinat kasvamaan, työllisyys paranee  ja sen myötä pienituloisten hyvinvointia kohenee

 

Turussa 17.5. 2015

 

SKP:n Turun piirijärjestön vuosikokous