Aseostot ja EU-maksut jäädytettävä 10 vuodeksi

17.5.2015

Stubbin hallitus on todistetanut meille monin argumenetein kestävyysvajetta ja talouden alijäämää valtion budjetissa. Kuitenkin nyt uuden hallituksen kokoamisen yhteydessä on jo ennen varsinaisia talousasioita pj. Timo Soini ilmoittanut, että varustelu- ja muita puolustusbudjetin osioita ei aseteta leikkauslistalle, vaan ne ollaan turvaamassa täysimääräisinä edellisen hallituksen esitysten mukaan.

 

Vuosien kuluessa on kansan enemistön tahdon vastaisesti vahvistunut maamme kaikinpuolinen toiminta ja yhteistyö Naton kanssa. Se perustuu viimekädessä ilman eduskuntaa allekirjoitetun isäntämaasopimuksen velvoitteisiin, joka sitoo maamme entistä tiukemin Naton yhteyteen.

 

Osana näitä - jo vuosia jatkuneita - Nato-yhteensopivien kalustojen hankintoja toimitetaan parhaillaan maahamme Hollannista ostettuja 100 käytettyä panssariajoneuvoa, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2016 alusta.

 

Kataisen – Stubbin halltus budjetoi osaltaan jo lentokaluston uusimiseen ja kauppoihin 15 miljardin euron hankinnat. Näin siitä huolimatta, että hallitusneuvotteluissa puhutaan kaiken aikaa säästöjen ja leikkausten tarpeesta.

 

Jotta voimme ottaa varustelumenot myös mukaan ns. säästötalkoisiin, joita Juha Sipilä vaatii,  olemme sitä mieltä, että yksi osa näistä säästöleikkauksista voidaan tehdä aseostoista.

 

Siksi SKP:n Turun piirijärjestön vuosikokous vaatii, että

  1. aseostoihin budjetoidut miljardihankkeet jäädytetään 10 vuodeksi samoin  kuin
  2. EU-maksujen osalta tehdään vastaava 10 vuoden jäädytys.

Nämä voidaan perustella mm. sillä EU:n sosiaalivaliokunnan huomautuksella, jossa moitittiin maamme sosiaaliturvan heikkoa tasoa. Ylläesitetyillä jäädytyksillä voidaan korjata budjettia juuri sosiaaliturvan parantamiseksi, koska sillä on laaja yhteiskunnallinen vaikutus tässä talous- ja työttöyystilanteessa toisin kuin asehankinnoilla ja EU-maksuilla, joissa Suomi on kaiken lisäksi ollut lähes koko ajan nettomaksaja.

 

Turussa 17.5.2015

 

SKP:n Turun piirijärjestön vuosikokous