Turun ay-seminaari

13.10.2007

Hyökkäys työntekijöitä vastaan käännettävä takaisin

Vankka joukko ammattiyhdistysaktiiveja ja muita tulopolitiikasta kiinnostuneita oli kokoontunut Turkuun T-talolle lokakuun 13. päivänä SKP:n ay-seminaariin tarkastelemaan nykyisiä kehityskulkuja ja etsimään mahdollisuuksia uuteen ja parempaan. Edellinen sopimuskausi oli päättynyt ja uusia monilla aloilla jo tehty. Sopimuspolitiikka on murrosvaiheessa, jossa on havaittavissa pyrkimys murtaa koko sopimusjärjestelmä ja korvata se paikallisella ja henkilökohtaisella sopimisella.
Seminaarin avasi puolueen ay-jaoston puheenjohtaja Pertti Haverinen, joka ensi töikseen joutui huomauttamaan, että tulevissa sopimuksissa työn tuotavuuden kasvu valuu kokonaisuudessaan työnantajan pussiin. Samaan aikaan ay-liikettä on syytetty hampaattomuudesta – se on keskittynyt huolehtimaan lähinnä työnantajien kilpailukyvystä. Samaistuminen työnantajan asemaan näkyy vaikka SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalaisen väitteessä kalliiksi tulevasta tulonjakokierroksesta. Ammattiyhdistysliikkeen kyvyttömyys hoitaa työntekijöiden etuja näkyy myös tilastoissa tulonsiirtona työltä pääomalle.
- Käynnissä on porvarihallituksen hyökkäys työntekijöitä vastaan uusliberalismin puolesta. Ay-liikkeen on koottava voimat torjumaan tämä hyökkäys.

Työehtosopimus tulilinjalla

Varatuomari Arjo Suonperä esitti katsauksen Suomen työehtosopimusjärjestelmän muutoksiin ja kehitykseen liittyviin uhkiin. Työehtosopimus on ollut työväelle tärkein keino vaikuttaa ammattiyhdistysliikkeen kautta tulonjakoon ja työelämään. Niinpä työnantajien keskusliitto EK julistaakin tulopolitiikan kuolleeksi.
- Porvarihallitus on hokenut ulkomaisten esikuviensa mukaan kuin mantraa vaatimusta julkisten palvelujen yksityistämisestä
Porvarihallitus seisoo Suonperän mukaan tulopolitiikan haudalla. Samalla se haikailee uudenlaista tulopolitiikkaa, jossa työmarkkinakenttä olisi pilkottu entistä pienempiin toimijoihin. Nämä puolestaan kilpailisivat kuin entisajan huutolaismarkkinoilla keskenään siitä, kuka suostuisi halvempaan työehtosopimuksen. Porvarien hajota ja hallitse -politiikan vastapanoksi ay-liikkeeltä vaaditaan yhteistyötä, joukkovoimaa ja taitoa sekä tietysti rohkeutta.
- Tarvitaan kilpailua paremmista työehtosopimuksista, ei huonommista.

Metallin sopimus pohjanoteeraus

Metalli 49:n vapaaehtoinen projektisihteeri Ari Airo totesi ihmisten poliittisen tietoisuuden heikentyneen koko ajan. Luottamusmiehistä on liian usein tullut pelkkiä leipäpappeja.
- Metallin sopimus on pohjanoteeraus. Enemmän ja enemmän sovittavia asioita viedään työpaikoille, vaikka siellä ei usein ole edes sopijaosapuolta, luottamusmiestä.
Tunnelma työpaikoilla on vaisu, ihmiset eivät keskustele työehtosopimuksista eivätkä siten ymmärrä niitä. Niinpä kapitalisti saa itselleen suuren osan työläisen rahapussiin kuuluvasta summasta. Niin on toki aina käynyt, mutta nyt se tapahtuu entistä enemmän työehtosopimusten avulla. Myös palkkojen prosenttikorotusten myötä on hiipinyt sopimuspohjaisesti luotu epäsolidaarinen palkkasysteemi.

Ulos tulopolitiikan kabineteista

Kehityksen valoisampia mahdollisuuksia pyrki löytämään SKP:n pääsihteeri Arto Viitaniemi. Tulopolitiikasta luopuminen on saanut aikaan myös aktivoitumista. Pitääkin jalkautua kentälle, josta löytyvät koko ay-liikkeen juuret.
- Palkankorotukset toimivat myös julkisten palvelujen rahoittajina – siksi kaikkien kannattaa vaatia paljon!

JARKKO SILÉN

Julkaistu Varsinais-Suomen Tiedonantajassa 2/2007