Valtio hoivaa ja tukee rikkaita

18.4.2009

ja rahastaa kuntien kautta vähävaraisia

Maan hallitus on leikannut kaikessa muussa kuin rikkaiden tukemisessa. Kunnat ovat ajautuneet sen vuoksi kestämättömään tilanteeseen. Kuntien valtionosuuksia ei väitteistä huolimatta ole reaalisesti nostettu. Sen sijaan nyt heikennetään ja lopetetaan kuntalaisille ensiarvoisen tärkeitä palveluja. Hallitus johtaa tätä lähes jokaisessa kunnassa tiiviillä otteellaan. Se näkyy kunnissa tehtyinä erilaisina kunnallisina sopimuksina, joissa kyseisen linjan ovat valtuustoryhmät ja puolueet vahvistaneet.

Hallituksen politiikalla kuntalaisia harhautetaan tietoisesti. Oppositiossa olevien vasemmistopuolueiden SDP:n ja Vasemmistoliiton tulee tehdä selkeä pesäero tästä harhautuspolitiikasta. Kuntapalvelujen ja toimien yksityistäminen on ehdottomasti torjuttava, sillä se tulee väistämättä kalliimmaksi kuin omien toimien ja palvelujen ylläpito.

Valtiolle kuuluu julkisten palvelujen rahoittaminen. Tästä hallitus nyt on kiertänyt vastuunsa. Kyse ei ole enää kunnallispolitiikasta vaan kuntien tuhoamisen politiikasta, jossa ihmisten tarpeilla ja mielipiteillä ei ole enää mitään painoarvoa. Uusliberalistinen politiikka muuttaa kuntien palvelut markkinaehtoiseksi toiminnaksi, jolla rahastetaan kansalaisia ja kuntia. Näin myös kuntien taloudessa kiertävä raha on tullut kapitalistiseksi bisnesvälineeksi.

Hallituksen veropolitiikka toimii eliitin ehdoilla tavallista kansaa riistäen. Nykyisen verotuksen linjaus on muutettava niin, että pääomatulojen verotus muutetaan palkkatulojen tavoin verotettavaksi ja pörssikaupalle on myös säädettävä varainsiirtovero. Näistä tulolähteistä, jotka ovat vain poliittisen päätöksen takana, on mahdollista rahoittaa kuntien talous tasapainoon ja saada yhteisöverojen tuotto takaisin alkuperäiselle tasolle. Näin voidaan turvata kunnolliset julkiset palvelut, joita nyt rapautetaan vauhdilla. Poliittinen muutos ei synny itsestään. Siihen tarvitaan laajapohjainen kamppailu, jossa kaikki hallituksen politiikasta nyt kärsivät kansalaiset lähtevät laajamittaisesti mukaan.

SKP:n Turun piirijärjestön vuosikokous haastaa tämän järjestämiseen kaikkia hallituksen politiikasta kärsiviä ihmisiä ja oppositiovoimia joukkovoimalla mukaan.

SKP:n Turun Piirijärjestö ry:n piirikokous

Turussa 18.4.2009