Demokratiaa ja vaikutusmahdollisuuksia laajennettava

20.4.2013

mm. nykyteknologian keinoinKuntalaisten on saatava riittävästi vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa ja tietoa päätöksentekoprosessista. Nykyteknologian avulla kumpaakin voi kehittää pidemmälle. SKP:n Turun piirijärjestön vuosikokous vaatii, että demokratiaa laajennetaan videoimalla kunnanvaltuustojen työtä, ottamalla uudet kansalaisaloitteet vakavasti ja karsimalla puoluetukia.

Kunnallisesta päätöksenteosta on tehtävä avoimempaa. Kuten eduskunnan täysistunnoista jo nyt, myös kunnanvaltuustojen kokouksista on tehtävä videotallenteet ja ne on sijoitettava julkisesti saataville kuntien internetsivuille. Tämä on normaali käytäntö joissakin kunnissa, ja menettely on syytä laajentaa maanlaajuiseksi.

Uusi kansalaisaloite ja keväällä 2013 toteutettavaksi kaavailtu kunta-aloite ovat demokratialle tärkeitä työvälineitä, ja ne on otettava sellaisina vakavasti. Tärkeitä kansalaisaloitteita onkin jo tehty kansalaisaloitelain lyhyen olemassaolon aikana, kuten turkistarhauksen kieltäminen ja tasa-arvoinen avioliittolaki. Riittävästi nimiä keränneet aloitteet on käsiteltävä eduskunnassa tai valtuustossa.

Demokratian on lisäksi huomioitava yhteiskunnan valtasuhteet ja turvattava heikommassa asemassa olevien vaikutusmahdollisuudet. Kansalaisten vaalikiinnostuksen lasku kertoo siitä, että vaihtoehtoja ei nähdä. Puoluetukia on karsittava voimakkaasti ehdolle asettuvilta ryhmiltä, kutenkin niin, että tukea jaetaan tasaisemmin puolueiden ja ehdokasryhmien välillä. Mahdollisuuksia tiedotukseen ja mainontaan on tasapuolistettava.

Turussa 20.4.2013 
SKPn Turun piirijärjestön vuosikokous