Aaro Karen puhe Liljan patsaalla Turussa

1.5.2009

Toverit,

On Vapunpäivä, kaikkien maiden työläisten yhteinen juhla!

Tänä päivänä toivon, että me kaikki suuntaamme katseemme sekä menneeseen että tulevaan. Paljon on kuluvan vuoden aikana ehtinyt tapahtua – niin hyvässä kuin pahassakin.

Poliittinen tilanne on maassamme ja kotikaupungissamme ollut muutoksen kourissa. Oikeiston voittokulku politiikassa yhdistettynä laman karuun todellisuuteen on ollut mielenkiintoinen näytelmä, jossa monien politiikkojen kädet ovat kuvainnollisesti tahriutuneet kansan verellä. Onneksi Suomessa sentään toimii kommunistinen liike! Se on ollut mukana usealla rintamalla ja saanut ajan kuluessa sekä voittoja että tappioita.

Suurin puserrus täällä Turussakin olivat vuoden 2008 kuntavaalit. Tiedän, kuinka paljon työtä tänäänkin paikalla olevat toverit tekivät niiden eteen. Olkaamme ylpeitä tehdystä työstä. Vaikka vaalit eivät aivan odotusten mukaisesti Turussa menneetkään, eteni Suomen kommunistinen puolue valtakunnallisesti. Mahdollisuuksia etenemiselle on siis myös täällä! Pitäkäämme siis hymy huulillamme siirtyessämme kohti uusia taisteluja paremman maailman puolesta.

Toverit,

Kommunistien toiminta ei ole tietenkään rajoittunut pelkästään vaalikentille. Olemme olleet mukana useissa kansanliikkeissä, joiden tavoitteena on ollut kansalaisten suurempi osallisuus yhteiskunnassa. Kamppailut kirjastojen ja terveyskeskusten puolesta, toriparkkia vastaan ja osallistuminen esimerkiksi Sosiaalifoorumin toimintaan eivät ole jääneet valtakunnallisestikaan huomiotta. Onkin syytä painottaa, että osallistumalla kansanliikkeiden toimintaan olemme oikealla tiellä.

On ollut ilo seurata, miten toiminta työväenliikkeen hyväksi on yhdistänyt eri sukupolvia täällä Turussa. Nuoret, työikäiset ja eläkeläiset ovat tehneet yhdessä työtä aatteemme hyväksi. Onpa muutamia lapsiakin näkynyt tuolla T-talon käytävillä! Tällaisen yhteistoiminnan tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Riemuun on syytä, sillä olemme rikkoneet sukupolvien, sukupuolien ja syntyperän rajat – aivan niin kuin pitääkin. Kaikilla ei suinkaan ole varaa kehua näillä asioilla!

Tulevaisuus pitää sisällään useita koitoksia. Kansanliikkeiden toiminta tiivistyy, paikallispolitiikkaan tulee ottaa kantaa radikaalilla vasemmistolaisella näkemyksellä ja Euroopan parlamentin vaalit höystettyinä kansainvälisillä näköaloilla ovat aivan kulman takana. Työsarkaa siis riittää tuleviksi viikoiksi, kuukausiksi ja vuosiksi! Meitä kaikkia myös tähän työhön tarvitaan.

Toverit,

Otan puheeksi tänään myös Euroopan ja Euroopan unionin, koska ne ovat haasteistamme välittömimmät. On tärkeää, että voimme talouskriisin kurimuksessa tuoda sosialistiset vaihtoehdot takaisin näkyville. Kokoomus, Keskusta, Sosialidemokraatit ja muut valtapuolueet pyrkivät vain antamaan elvytystä kuplalle, joka puhkeaa aina vain uudelleen. Meillä kommunisteilla on tarjota jotain, mitä muilla ei ole. Tiedämme Marxin analyysin kapitalismista oikeaksi: se on riistoon perustuva, kriisistä kriisin kulkeva järjestelmä! Me voimme yhdessä antaa kuuluvuutta oikeudenmukaisemmalle mahdollisuudelle. Juuri nyt meidän kommunistien tulee nostaa äänemme korkealle!

Suomen poliittinen kulttuuri on kokenut muutoksen. Osittain tähän on vaikuttanut eurovaalien ilmestyminen näyttämölle. Porvarit ovat luoneet sellaisen illuusion, etteivät tavalliset työtätekevät suomalaiset enää kelpaakaan ehdokkaiksi ja edustajiksi. Julkisuuteen työnnetään erilaisia asiantuntijoita ja etuoikeutettuja yksilöitä, joiden ei koskaan ole täytynyt tavallista työtä tehdä. Kokoomus näyttää esimerkkiä tässä asiassa muille. Toki tälle annetaan valtakunnallisessa mediassa myös vastapaino, joka on Timo Soinin ja kumppanien rasistinen populismi.

Me kommunistit tiedämme, että kyseessä on suuri huijaus. Todellinen demokratia ei voi rakentua asiantuntijoiden elitismille tai rasistiselle populismille. Tarvitaan pikimmiten todellista kansanvaltaa, aitoa demokratiaa ja sosialistisia vaihtoehtoja. Muutos todella lähtee meistä kaikista. Pidetään mielessä, että kommunistit eivät koskaan alista heikompaansa. Alistajia vastaan on noustava. Niitä ovat Euroopan eliitti ja fasistiset voimat, jotka ovat Suomessakin huolestuttavasti lisänneet kannatustaan. Taantumus kirjoittaa historian ja nykyisyyden uusiksi, jos sille annetaan tilaisuus!

Valta kuuluu kansalle. Tämä itsestäänselvyys on kirjattu lakiinkin, mutta sitä tulisi ilmeisesti tehokkaammin eräiden tahojen päähän takoa. Pikkuhiljaa olisi aika päästä tilanteeseen, jossa myös poliitikot todella edustaisivat kansaa. Tulevissa kamppailuissa voimme tehdä tämän todeksi Suomessa, Euroopassa ja loppujen lopuksi koko maailmassa. Me emme tarvitse sokeaa uskoa, sillä meillä on todellista tietoa! Eteenpäin siis!

Vapun ja muiden työväenluokan juhlien merkitystä ei voi kyllin korostaa. Nämä tilaisuudet kasvattavat solidaarisuuttamme ja vahvistavat yhteistä asiaamme. Siksi haluankin lopuksi toivottaa kaikille hyvää Vappua, kaikkien maiden proletaarien juhlaa!