EU-vaaliehdokas Aaro Kare Turun piirikokouksessa

18.4.2009

Toverit,

Olen erittäin kiitollinen saadessani olla Euroopan parlamentin vaaleissa SKP:n ehdokkaana Turun piirin sisältä. Kamppailu kommunistien tarjoaman vaihtoehdon näkyväksi tekemiseksi on kampanjani tärkein elementti. Tätä tarkoitusta varten pyydänkin teidän kaikkien tukea. Pyrkikäämme tekemään toimivaa yhteistyötä ja palauttamaan kunnia niille, joille kunnia kuuluu, eli Suomen työväenluokalle ja kaikille alistetuissa asemissa oleville.

EU on rahavallan linnake, joka pyrkii yhä häikäilemättömämmin ajamaan uusliberalistista ja militaristista politiikkaa kaikkien kansojen keskuuteen. Lissabonin sopimus on vain yksi esimerkki tästä. Nykyinen talouskriisi on saanut porvaripuolueet ja sosialidemokraatit kuorruttamaan vaaliohjelmiaan kauniilla korulauseilla, mutta käytännöt puhuvat jostain ihan muusta. Juuri siksi meidän kommunistien tuleekin pitää niin kovaa ääntä näissä vaaleissa. Vaihtoehtoja on olemassa, ja muualla Euroopassa yhä useammat ihmiset niihin myös uskovat. Todisteena tästä on Euroopan Vasemmiston yhteinen EU-vaaliohjelma, jonka takana myös SKP seisoo.

On varmasti syytä käydä läpi muutamia niistä tavoitteista ja näkökulmista, joita haluan Suomen kommunistinen puolueen riveissä Euroopan parlamentin vaaleissa ajaa. Uudenlaista Eurooppaa rakennetaan useilla rintamilla. Tästä syystä kerronkin vain oman vaalikampanjani kannalta tärkeimmistä tavoitteista. Lista ei missään nimessä ole kiveen kirjoitettu, eikä käsittele kaikkia minulle tärkeitä asioita. Haluankin olla avoin kaikille niille ehdotuksille, joita toverit tässäkin kokouksessa pystyvät minulle antamaan. Paikalla on niin paljon enemmän poliittista taistelukokemusta, kuin minulla on, että tiedän teidän varmasti pystyvän minua myös auttamaan! Erityisesti Turun kaupungin ulkopuolelta, maakunnista, tulevat tiedot ja ehdotukset ovat tärkeitä. EU-politiikka koskettaa kuitenkin myös muita kuin kaupunkialueita.

Toverit,

Minulle näissä EU-vaaleissa tärkeimmät teemat ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, rauhanpolitiikka sekä työläisten ja opiskelijoiden oikeudet. Näkökulmani on, että EU pyrkii alistamaan nämä kaikki rahavallan alle. SKP ja Euroopan Vasemmisto tarjoavat kuitenkin konkreettisen vaihtoehdon.

Sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä työläisten ja opiskelijoiden oikeuksia voidaan parantaa käytännössä ainoastaan murtamalla kapitalismi ja luomalla uusia vaihtoehtoja sen tilalle. Sosialismista pitää puhua sen oikealla nimellä. Kovin monet eivät Suomessa tunnu uskaltavan. Lähiaikojen tavoitteena voidaan puhua kehityksestä, joka hyödyttää tasapuolisesti kaikkia, myös luontoa. Lissabonin sopimuksen hylkääminen ja Bolognan prosessin peruuttaminen ovat ensisijaisia asioita, jotka tulisi tehdä. Muuten ovat kansalle synkät ajat edessä. Paluu vanhoihin, huonompien työ- ja elinolojen aika voi olla valitettavaa todellisuutta, jos eliitti saa tahtonsa läpi.

Ei kuitenkaan vajota vain synkistelyyn. Mahdollisuuksia paremman Euroopan ja maailman syntymiseksi on olemassa. Täytyy vain muistaa, että meitä kaikkia todella tarvitaan!

Rauhanpolitiikan tulee olla Euroopassa etusijalla. Siksi minulle erittäin mieluinen kohta Euroopan Vasemmiston yhteisessä vaalijulistuksessa onkin se, jossa vaaditaan NATO:n hajottamista. Meidän tulee mielestäni olla nimenomaan rauhan edelläkävijöitä kaikessa ulkopoliittisessa toiminnassa. Yhdysvaltojen ylettömällä mielistelyllä emme koskaan voi tätä saavuttaa!

Tärkeäksi kysymykseksi näissä vaaleissa nousee myös puhe maahanmuuttajista. Oikeistoryhmät, kuten Perussuomalaiset, yrittävät käännyttää ihmiset toisiaan vastaan ja sumuttaa kansaa! Pyrkimyksenä on selvästi hämärtää se, kuka meitä todellisuudessa riistää. Pidetään kaikki mielessämme se, että kommunistinen liike on aina seissyt etulinjassa kun kyse on antifasismista ja – rasismista.

Tällä lyhyellä puheenvuorollani haluan kiinnittää huomionne siihen, että vaikeiltakaan tuntuvat taistelut eivät suinkaan ole turhia. Euroopan parlamentin vaaleja on pidettävä mahdollisuutena niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Pyrkikäämme kaikki viemään koti- ja asuinseuduillamme SKP voittoon. Kiitän vielä kerran kaikkia luottamuksesta.

Aaro Kare