Kokoomuksella kiire Naton jäsenyyteen

9.5.2008

SKP:n Turun piirijärjestön kannanotto

Häkämiehen viimeaikaiset puheet paljastavat laajemmin Kokoomuksen suunnitelmista viedä Suomi Naton jäseneksi. Esitykset ruotsalaisille yhteisen kannan muodostamisesta ja liittymisestä Naton jäseneksi on tehty sillä tarkoituksella, että näin syntynyt laajennettu vaatimusrintama pehmentäisi Suomessa kansan Nato-vastaisuutta. Häkämiehen perustelut aseiden hankinnan kulujen pienenemisestä ja yhtäaikaisesta Nato-jäsenyyteen menosta ovat pelkää pötyä. Jokainen muoto, jolla Naton kainaloon mentäisiin merkitsee väistämättömästi aseiden lisäämistä aseteollisuuden sanelun mukaisesti. Nato merkitsee niin Ruotsille kuin Suomellekin yhä kasvaa ulkoista painostamista asejärjestelmien jatkuvaan uudistamiseen ja lisäämiseen. Käytäntö on osoittanut, että yksikään Natoon liittynyt maa ei ole siitä välttynyt. Natoon sitoutumista on jo Suomen osalta käytännössä toteutettu monilla muodoilla, mm. osallistumalla Nato-johtoisiin "kriisinhallintajoukkoihin", ja aseistuksen sovittamista Nato-yhteensopivaksi on jo pitkään toteutettu. Näin tehtiin jo Lipposen hallituksen aikana ja vauhti on nyt lisääntynyt Vanhasen hallituksen aikana.

Kokoomuspuolue on nyt asettunut selkeästi Nato-jäsenyyden veturiksi. On kuitenkin nähtävä ettei se ole siinä yksin. Maamme eliitin käymä peli on nähtävä kokonaisuudessaan. Vappupuheissaan väistyvä SDP:n puheenjohtaja Heinäluoma ilmaisi kielteisen kantansa. Kuitenkin asian ympärillä näkyy epäselkeitä kannanottoja myös SDP:n kansanedustajien ja muutoin näkyvien rivivaikuttajienkin taholta. Yksi paljon sanova asia on tässä kamppailussa suhtautuminen presidentin valtaoikeuksiin. Vaikka presidentin vallan rajoittamista perustellaankin periaatteessa oikein parlamentaarisuuden lisäämisen tarpeella, on asiaa katseltava nykyisestä tilanteesta johtaen. Kysymyksessä on vain kokoomuksen taktiikkaan kuuluva tavoite. Nytkin kokoomus pyrkii kansanvallan heikentämiseen. 

Kokoomuksessa laskelmoidaan, että Halosen kauden jälkeenkin näköalat ovat huonot heidän oman presidenttinsä saamiseen, koska kansan mielipide ei ole osoittautunut kielteisyyden Nato-jäsenyyteen lientyneen. Suuri enemmistö on jäsenyyttä vastaan. Tässä kohtaa tulee väistämättä esille myös eduskuntavaalilain muuttamisen yhteys suurempiin tausta-ajatuksiin. Pienemmät puolueet ja niiden vaikutus on eliminoitava millä keinoilla tahansa. Nyt yrityksenä on estää puolueiden vaaliliitot ja asettaa sellainen äänikynnys, että vain nyt eduskunnassa olevat puolueet saisivat seuraavaan eduskuntaan edustajansa. Näin kokoomus on suunnitellut ottavansa paikkansa myös selkeästi ulkopolitiikan johdossa. Kokoomus vie nyt hallituksessa asioitaan eteenpäin miten tahtoo ja muut siinä olevat puolueet eivät edes vikise. Vanhasen hallitus ei olekaan edes puolueiden hallitus, vaan selkeä eliitin hallitus. Keskustan väen suulla puhuu Vanhanen ja muutamat äänekkäimmät vaikuttajat. Kentällä kuitenkin myös keskustan väki selkeällä enemmistöllään kannattaa maamme sitoutumattomuuden ja liittoutumattomuuden politiikkaa.

SKP:n Turun Piirijärjestö näkee välttämättömäksi nyt virittää kaikissa maamme kolkissa Naton vastaisia vainovalkeita ja monimuotoisen yhteistoiminnan aloittamista kansanrintaman rakentamiseksi. Kokoomuksen ja sen mukana kulkevan eliitin hankkeet on pysäytettävä kansan "massaliikkeellä". 

SKP:n Turun Piirijärjestö ry.