Telakkateollisuus kansallistettava

12.4.2008

Valtion omistusohjauspolitiikkaa käytettävä asukkaiden ja kansalaisten parhaaksi

SKP:n Turun piirijärjestön piirikokouksen kannanotto 12.4.2008

Viime viikkoina on Suomessa käyty keskustelua valtion omistusohjauspolitiikasta ja telakkateollisuuden eurooppalaisesta omistajuudesta.

Telakkateollisuus on merkittävä teollisuusala Suomessa. Se työllistää suoraan ja välillisesti yli 22000 työntekijää, joista huomattava osa on Varsinais-Suomessa. Meillä ei siten ole varaa olla välinpitämättömiä telakoiden omistajuudesta käytävässä keskustelussa. Suomalaisten telakkatyöläisten kannalta ei ole merkittävää, ovatko omistajat Etelä-Koreasta vai Välimeren maista. Wärtsilän meriteollisuuden laivakoneiden rakentajia ei lämmittänyt yhtään enempää se, että kannattava tuotantolaitos loppui Suomesta Italiaan siirron johdosta, kuin jos se olisi siirretty Koreaan tai Kiinaan. Ranskan presidentti ei tee esityksiä sen vuoksi, että hän olisi erityisen huolissaan suomalaisten työllisyydestä, vaan voidakseen turvata pitkällä tähtäyksellä ranskalaisen pääoman mahdollisimman suuren voiton.

Yhtiöiden valtaa on rajoitettava valtion lainsäädännöllä, kansainvälisillä sopimuksilla ja ay- liikkeen toiminnalla. On estettävä työpaikkojen liikuttelu sinne, missä on halpaa työvoimaa tarjolla ja missä työntekijöiltä puuttuu alkeellisimmatkin oikeudet. EU:n sisälläkin ylikansallinen kapitalismi on kiihdyttää ilmastomuutoksen kaltaisia maailmanlaajuisia uhkia. Harhaanjohtavasti kilpailukyvyn nimissä pyritään hakemaan tukea tälle tuhoisalle politiikalle myös työväestön piiristä.

Nyt on oikea hetki vaatia valtion vastuunottoa ja tarpeen vaatiessa telakkateollisuuden kansallistamista. Lisäksi on vaadittava työntekijöiden oikeutta osallistua yhtiön hallintoon ja johtoon. Ay-liikkeen on esitettävä selkeät vaatimukset harmaiden työmarkkinoiden kitkemisestä ankarilla seuraamuksilla ja estettävä yli rajojen toimivien yritysten kohtuuton ansaitseminen työntekijöiden kustannuksella. Pääomakeinottelun rajoittamiseksi on säädettävä valutan vaihtovero.