Työehtojen ja palkkojen huonontamisesitykset torjuttava!

16.2.2006

Työehtojen ja palkkojen huonontamisesitykset torjuttava!

Tulevasta tulopoliittisesta kierroksesta työnantaja on talven kuluessa jo useita kertoja vaatinut joustoja, palkkamalttia ja paikallisen sopimisen vahvistamista.

Tuoreimman kannanoton antoi keskiviikkona 15.2.2006 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK julkistamansa suhdannebarometrin yhteydessä. Se nostaa esille vaatimuksensa siitä, että sopiminen työehdoista siirretään entistä enemmän yrityksiin. Työmarkkinasopimuksista pitäisi EK:n mukaan saada nykyistä väljempiä ja yleiskorotuksista pienempiä. Edelleen EK vaatii joustoja työaikoihin ja vastustaa korotuksia työeläkemaksuihin.

Kaikkeen edellä kuvattuun on sisäänrakennettuna konkreettisesti suuri määrä työelämän heikennyksiä. Ne ovat osaltaan sitä samaa harmonisointia, jota EU:n muissa maissa ollaan samanaikaisesti jo tekemässä, ja jotka liittyvät myös entistä huikeampien voittojen metsästämiseen. Samasta on kyse myös niissä nykyajan lukemattomissa yt - neuvotteluissa, joissa tuotantoa ajetaan alas voittojen suurentamiseksi ja toimintojen siirtämiseksi halvan tuotannon maihin.

Tutkimuksin on osoitettu, ettei palkkamaltti ole tuonut maahamme lisää työtä. Päinvastoin sijoitukset ulkomaille ovat kiihtyneet kyseisillä aloilla. Työaikojen joustoista puhuminen merkitsee työaikojen pidentämistä tuotannon ruuhka-aikoina, lomautuksia hiljaisina hetkinä, ylipitkiä työvuoroja ilman asianmukaisia korvauksia.

Yleiskorotusten minimointi on kaikille aloille uhka tulotason alenemiseksi. Se merkitsee entistä laajemmin urakkaluontoisen työn lisääntymistä. Tämä on työntekijöiden kannalta taaksepäin menoa niin työoloissa kuin palkoissa, sillä urakat mitoitetaan aina työnantajan hyödyksi.

Myös Kuntatyönantaja on tuominnut täysin palkkaerojen tasaamiseen tähtäävät toimet. Kun valtakunnallisen ohjelman tavoitteena on vähentää 5 %:lla naisten ja miesten palkkaeroja, toteaa Kuntatyönantaja ykskantaan sen olevan populismia ja täysin epäkelpo, ei toteutettavissa. Tässä työnantajan kova asenne säilyttää suuret palkkaerot varsinkin kun huomioidaan, että myös Akava on vaatimassa jälleen %-linjaisia korotuksia.

Saksassa hankkeet julkisen sektorin työaikojen pidentämiseksi ja samaan aikaan työntekijöiden määrän pienentämiseksi saivat aikaan mittavat mielenosoitukset ja mm. sairaaloita ja päiväkoteja oli kiinni.

Suomessa hankkeet työolojen heikentämiseksi, työaikojen pidentämiseksi ja palkkatason jäädyttämiseksi on ehdottomasti torjuttava. Myös kaikki pyrkimykset pakkosopimuslain aikaansaamiseksi on torjuttava. Siinä tarvitaan ammattiliittojen ja työntekijöiden aktiivisuutta. Työelämän oikeuksia on puolustettava ja ansiotasoa erityisesti pienipalkkaisilla ja keskituloisilla aloilla parannettava, sen sijaan että ymmärretään työantajien vaatimuksia.

SKP:n Turun piirikomitea
16.2.2006 Turku