EU ja Maailmanpankin johtajanvaihdos

2.4.2005

Kansanäänestykset EU:n perustuslaista lähestyvät niissä EU-maissa, joissa johtajat ovat kansanäänestykseen suostuneet. Viimeisinkin perutuslakiluonnos on kaventamassa entisestään valtioiden itsemääräämisoikeutta ja pakottamassa maat yhdenmukaiseen linjaan.

Perustuslakiin sisältyy EU:n rakentaminen ”maailman kilpailukykyisimmäksi” alueeksi. Lain uusliberalistinen sisältö uhkaa rapauttaa palveluita: jäsenmaat pakotetaan toimimaan kapitalismin ehdoilla. Perustuslakiehdotuksessa on myös sotilaallinen puolensa: maiden on sitouduttava valmistautumaan ja varustautumaan EU:n tulevia yhteisiä sotilaallisia toimia varten. Myös yhteistyö NATON kanssa tiivistyy.

Kansainväliset kapitalismia edistävät suuryritykset, organisaatiot ja yhteenliittymät kuten kansainvälinen valuuttarahasto, G8-maat ja köyhien maiden hyväntekijänä esiintyvä Maailmanpankki, pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon kaikkialla maailmassa.

Äskeinen Maailmanpankin johtajan vaihdos vie pankkia entistä konservatiivisempaan suuntaan. USA:n vaatimuksesta organisaation johtoon valittiin Bushin hallinnosta Paul Wolfowitz. Wolfowitz on tunnettu Project For New American Century – järjestön jäsen, Yhdysvaltojen maailmanherruuden kannattaja. Hänellä oli merkittävä rooli Irakin sodan suunnittelussa. Indonesian suurlähettiläänä hän ei millään tavoin puuttunut Suharton sotilashallinnon hirmutekoihin.

Nimitys on saanut osakseen kansainväistä vastustusta, myös siitä syystä, että Wolfowitzin asiantuntemus on kyseenalainen globaalien ongelmien osalta. Wolfowitzilla on suorastaan niin huono maine, että on jopa mietitty, seuraako tästä sittenkin hyvää – nimittäin vastareaktiona: entä jos Wolfowitz käyttää pankkia niin röyhkeästi Yhdysvaltain välineenä, että kehitysmaat saavat lopultakin rohkeutta vaatia itselleen todellisia vaikutusmahdollisuuksia seuraavan puheenjohtajan valintaan

Pankki ei kuitenkaan aja köyhien asiaa vaan uusliberalismia kohdemaissaan. Se toimii myös erittäin haitallisesti ympäristölle tuottamalla ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä. Nyt on entistätkin tärkeämpää kiinnittää huomiota näihin epäkohtiin ja toimia Maailmanpankkia vastaan, esimerkiksi vaatia lopettamaan Suomen valtion tuki pankille kehitysmäärärahoista, kuten esimerkiksi Maan ystävät ovat tehneet.

On tärkeää paitsi vastustaa nyt ajankohtaista EU:n perustuslakia ja vaatia kansanäänestystä, kiinnittää huomiota myös muihin uusliberalistisen kehityksen puoliin ja sotilaalliseen vallankäyttöön.

2.4.2005
SKP:n Turun Piirijärjestön vuosikokous