SUOMEN HALLITUKSELLE

2.4.2005

Ihmisoikeuksisia kunnioittava ja joukkotuhoaseita vastustava enemmistö Suomen kansasta on viimeisten vuosien aikana joutunut tavan takaa toteamaan, että maatamme viedään kohti militarismia, kohti Nato- jäsenyyttä.

EU:n huippukokouksissa tehdyt päätökset merkitsevät, että Suomi varautuu sotilaallisiin toimiin ja asevoimien yhteensopivuuteen Nato-joukkojen kanssa. Todisteena siitä ovat jo usean vuoden ajan olleet yhteiset sotaharjoitukset, ja mm. sotilaallisen sihteeristön ja esikunnan täydentäminen armeijan edustajilla.

On kansamme enemmistön tahdon vastaista, että hallitus pyrkii muuttamaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista liittoutumattomuuslinjaa. Siitä on tullut entistä enemmän USA:n politiikkaa tukeva. Tavoitteena on liittää Suomi aikanaan Natoon, sillä nyt jo puhutaan, että sen ulkopuolella pysytään enää vain tämä vaalikausi.

Vaadimme hallitukselta selkeitä kananottoja:
- Suomi on tulevaisuudessakin pidettävä sotilaallisesti liittoutumattomana
- maamme on yhdyttävä maailmanlaajuiseen solidaarisuuteen nälässä ja köyhyydessä elävien
kansojen puolesta.

2.4.2005
SKP:n Turun Piirijärjestön vuosikokous.