Turulla varaa parempiin palveluihin

2.4.2005

Turun kaupungilla ei nykyisen taloudellisen tilanteen osalta ole perusteluja vähentää palvelujen tuottamisessa määrärahoja. Kuitenkin arjessa joutuvat kuntalaiset huomaamaan, että jonotusajat ovat pitkiä, palvelut ovat vähentyneet tai kokonaan lopetuslistalla.

Seuraavassa kolme keskeistä osa-aluetta, joilla kaupungin tulee välittömästi lisäbutjetonilla turvata riittävät voimavarat:

1. Sivistystoimen budjettiin on pikaisesti lisättävä määrärahat koululaisten kesäsiirtola / leiritoimintaa varten. Nyt pois pyyhitty toimintamuoto on tarjonnut ainoan kesäpaikan monelle niistä yli 500 kouluikäiselle, jotka nyt ovat jäämässä pihoille ja kaduille, usein vailla esim. päivittäistä ateriaa. Hakemuksia tähn kesätoimintaan on ollut yli kaksinkertainen määrä paikkojejn määräämn nähden, ja perustelut ovat usein olleet sosaalisia. Kaupungilla ei yksinkertaisesti ole varaa jättää heitteille tai oman onnensa nojaan satoja kouluikäisiä kesäaikana. Tässä on kyse säästöstä, joka koituu muutamassa vuodessa jo hyvin kalliiksi. Kyseistä toimintaa ei tule siirtää nuorisotoimelle, koska sen järjestämällä toiminnalla on kuitenkin toisenlaisia painotuksia. Nuorisotoimen määrärahoissa ei myöskään ole tälle vuodelle varattuna kyseisen suuruista määrärahaa.

2 Hoitotakuujärjestelmän myötä ovat terveysasemien puhelimet ajanvaraukseen täysin ruuhkatuneet. Nyt on jopa lainvastainen tilanne, kun soittaja tavoitetaan vasta tuntienkin kuluttua, kun laki sanoo, että asiakkaan on voitava tavoittaa terveysasemalta puhelimella ammattilainen, ei automaattinen puhelinvastaaja. Nykyinen uusi käytäntö on jättänyt monet joko neuvottomina sulkemaan puhelimen kuultuaan automaatin äänen, tai odottamaan kärsimättömänä luvattua soittoa, tai on toistuvin hätääntynein soitoin kuormittanut puhelinlinjaa. Mikään näistä vaihtoehdoista ei ole palvelua jota uusi laki edellyttää.
Terveyslautakunnan on tehtävä välittömästi esitys budjetin lisäämisestä sitä varten, että saadaan riittävä määrä työntekijöitä vastaamaan kuntalaisten soittoihin. Yksikin kuolema jonotuksen aikana on liikaa.

3. Vanhustenhuollon osalta eivät uudet organisaatiot auta, ellei ole riittävää henkilökuntaa. Varsinkin nyt hoitotakuun aikana on kotisairaanhoitajan tarpeellisessa tilanteessa hankala tavoittaa hoitavia lääkäreitä näiden muun työpaineen vuoksi. Kotona olevien potilaiden hoidon joustavuutta vaikeuttaa henkilökunnan puute.
Sosiaalitomen kotipalveluhenkilöstöä on lisättävä, jotta kaupunki pystyy vastaamaan niistä palveluista, jotka lautakunnan päätöksellä on kirjattu toiminnaksi. Ei riitä, että palveluja kuitataan ostopalveluseteleillä, sillä ko. palvelujen käyttöön ei kaikilla ole edellytyksiä. Sosiaalitoimeen ja terveystoimen vanhustenhuoltoon tarvitaan riittävä määrä henkilökuntaa, ja kutakin vanhusta kohden riittävästi aikaa sen sijaan, että nyt rajataan työt joita vanhusten luonna saa tehdä


2.4.2005

SKP:n Turun Piirijärjestön vuosikokous