Irti EU:sta - Ei sotilasliitoille

17.4.2004

Irti EU:sta – Ei sotilasliitoille

Euroopan unionista ollaan tekemässä liitovaltiota, jolle on valmisteltu oma perustuslaki. Euroopan unionin lait asetetaan jäsenenvaltioiden perutuslakien yläpuolelle. Nämä lait tulevat koskemaan jokaisen kansalaisen oikeuksia, sekä Suomalaisen yhteiskunnan kehittämisen suuntia. Samalla ne vaikuttavat Suomen sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja Suomen ja Euroopan suhteisiin muualla maailmassa. EU:n perustuslain kautta on tarkoitus mm. kauppapolitiikka siirtää kokonaisuudessaan EU:n toimivallan alaiseksi ilman nykyisen EU- sopimuksen suojalausekkeita jäsenvaltioiden oikeudesta päättää julkisista palveluistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että EU voi esim. päättää Maailmankauppajärjestössä menossa olevissa neuvotteluissa palvelujen vapaakauppaa koskevan GATS- sopimuksen laajentamista koskemaan myös julkisia palveluja. Julkiset palvelut tullaan siten avaamaan täydellisesti kilpailuttamiselle ja yksityistämiselle. EU:n perustuslaki tulisi siirtämään vallan pois kansallisesta päätöksenteosta, ts. jäsenvaltioiden oikeudesta päättää sosiaali-, terveys-, koulutus ja muista julkisista palveluista.

Suomi EU:n kautta Naton jäseneksi

Suomen kansalaisista suurin osa vastustaa Suomen liittämistä Naton tai minkään muunkaan sotilasliiton jäsenyyteen. Huolimatta siitä eduskunnan enemmistö sekä Suomen Nato mafiosot ajavat Suomea Naton jäseneksi, vaikka EU:n perustuslain kautta.. Mikäli EU:n perustuslaki tulisi hyväksyttyä, Suomesta tulisi sitä kautta myös virallisesti sotilasliito Naton jäsen. Lakiesityksessä mainitaan mm. "kun Euroopan- neuvosto yksimielisesti niin päättää ..Unionin politiikka. kunnioittaa velvoitteita, joita Pohjois-Atlantin sopimuksen (NATO) perusteella on tietyillä jäsenvaltioilla...ja se on sopusoinnussa tuossa yhteydessä määriteltävän yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kanssa. Keskinäistä puolustusta koskevaa läheisempää yhteistyötä toteuttaessaan siihen osallistuvat jäsen valtiot toimivat läheisessä yhteistyössä Naton kanssa." Suomennettuna tämä tarkoitta sitä, että perustuslain toteutuessa saamme sanoa
hyvästi Suomen harjoittamalle liittoutumattomuus politiikalle.


EU-perustuslaki alistettava kansanäänestykseen.

EU on muuttunut siitä mitä sen luvattiin olevan Suomen liittyessä siihen kansanäänestyksen jälkeen. Jälleen Suomen EU- eliitti tai paremminkin EU- mafiosot ajavat EU-perutuslain ja Nato jäsenyyden hyväksymistä kuin käärmettä pyssyyn perusteettomilla lupauksilla höystettynä, Vastustaen esitettyjä ja peruteltuja vaatimuksia kansanäänestyksen järjestämisestä. Suurimpana
syynä on pelko, ettei synny "mieleistä äänestystulosta" kuten eräs Lipponen asiaa arvio. eduskunnan enemmistö ei myöskään tule lakia millään lailla vastustamaan.
Suomen perustuslaki tuntee neuvoa antavan kansanäänestyksen ja vaadimme, että tuleva EU:n perustuslaki on alistettava kansan äänestykseen. Kansalaisilla on oltava mahdollisuus arvioida EU:n kehitystä ja halutessaan äänestää perustuslaki nurin ja vaatia maamme irtautumista EU:sta.

lauantai, 17. huhtikuuta 2004

SKP:n Turun piirijärjestö ry: vuosikokous