Kuntalaisten tahtoa kuunneltava

17.4.2004

Kuntalaisten tahtoa kuultava palvelujen järjestämisessä,
Sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon!

Tulevina vuosina eläkkeelle ovat jäämässä ns. Suuret ikäluokat, jotka mm. Turussa merkitsee sitä, että työelämästä poistuu kunta sektorilta vuosittain 300 – 500 työntekijää. Työvoimavaltaisimmat hallintokunnat yleensä kunnissa ovat sosiaali- ja terveystoimi, ja niissä siis myös eläkkeelle jääviä on eniten.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuntalaisille hyvin keskeisiä ja niiden merkitys korostuu entisestään, kun huomioidaan väestön ikääntyminen. Se asettaa vaatimuksensa mm. palvelujen määrän suhteen. Myös kansallinen terveysohjelma asettaa ovat tavoitteensa resurssien parantamiseksi ja palvelujen toteuttamiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on pitkiä jonoja, joita nykyisin lyhennetään ostopalveluilla ja ulkoistamisella. Se ei kuitenkaan vastaa kuntalaisten tahtoa. Tutkimuksen mukaan nimittäin vain joka kolmas kuntalainen on valmis ulkoistamaan palvelut, joten päättäjien tulisi kuulla kuntalaisten mielipidettä.

Riittävästi henkilökuntaa !
Turussa on ollut kaksi paradoksia synnyttämässä nykyistä tilannetta: lähtökohdiltaan jo ennen lamavuosia oli palvelujen perusmiehitys pienenemässä, ja laaman aikana vapautuneita vakansseja jätettiin hyllylle täyttämättä pelkästään säästösyistä. Sen vuoksi työn määrä työntekijää kohti on kasvanut merkittävästi, ja myös työn muuttuminen vaatii kaiken aikaa uuden oppimista arkityön ohessa. Työntekijöiden voimavarat uupuvat, eivätkä uudet, vasta valmistuneet hakeudu mahdollisiin sijaisuuksiin tai vapautuneisiin vakansseihin sinne, missä on tiedossa rankka työ pienellä palkalla.
Turku on tunnetusti toteuttanut sellaista palkkapolitiikkaa, että varsinkin sosiaali- ja terveystoimen muutenkin pienipalkkaiset työntekijät ovat varsinaisessa palkkakuopassa. Asia on valtakunnallisestikin tunnettu tosiasia. Eivätkä uudet, vastavalmistuneet ammatti-ihmiset hakeudu huonopalkkaisiin kuntiin, jos naapurikunnissa on parempi palkka. Noidankehä on valmis: työntekijät vanhenevat ja vähenevät, uusia ei näillä palkoilla saada lisää.

Ei ulkoistamista ja ostopalveluja !
Kunta pystyy itsenäisesti ratkaisemaan sen, mitkä arvot ovat sellaisia, joita arvostetaan ja joita rahoitetaan. Onko se hyvin toimiva sosiaali- ja terveystoimi vai lisääntyvä määrä ostopalveluja, ulkoistamista ja yksityistämistä? Niistä on kuitenkin saatu huonoja kokemuksia niin kuntatasolla kuin yksittäisten kuntalaistenkin kannalta.
Päättäjien on huomioitava kuntalaisten enemmistön mielipide tavassa järjestää palvelut. Sen onnistumiseksi on mm. Turun kaupungin siirryttävä totuttamaan sellaista palkka- ja henkilöstöpolitiikkaa, että sijaisia ja vakituisia työntekijöitä saadaan, ja että niiden määrä on riittävä. Silloin kaikkien työtekijöiden jaksaminen pysyy parempana, palvelujen laatu paranee ja asiallisesti se tulee myös kunnalle edullisemmaksi kuin nykyinen kehityksen suunta.

SKP:n Turun Piirijärjestön vuosikokous 17.4.2004