Työaikaa lyhennettävä – irtisanomisturvaa parannettava

12.2.2004

Monet Suomessa toimivat yritykset ovat tammikuussa ilmoittaneet suurista irtisanomisista. Lopputilejä on jaettu, vaikka yritysten ja yksittäisten tehtaitten toiminta on ollut kannattavaa ja kilpailukykyistä. Viime vuonna Suomesta hävisi yli 21 000 teollista työpaikka ja sama tahti näyttää jatkuvan tänäkin vuonna

Yksi suurimmista irtisanomisista on Turun Wärtsilä Finland Oy:n dieselmoottoritehtaassa. Lopputili odottaa peräti
480 henkilöä. Ihmiset irtisanottiin ja tuotanto päätettiin lopettaa, vaikka Turun tehdas oli myös työnantajan oma ilmoituksen mukaan selkeästi kilpailukykyinen ja kannattava.

Yksi syy kilpailukykyisten ja kannattavien yritysten suurille irtisanomisille on se, että työvoimasta eroon pääseminen on Suomessa paljon halvempaa kuin muualla Euroopassa. Turun tehtaan tuotantokin aiotaan siirtää nyt Italiaan. Tämä on sitä suomalaisen työelämän "joustavuutta", jota monet haluaisivat maahamme vielä lisääkin. Toiseksi on yleistynyt osinkojen kasvun kiihdyttämiseksi tehdyt irtisanomiset.

Joukkoirtisanomiset ovat esimerkki siitä, miten kestämättömällä pohjalla ovat hallituksen lupaukset markkinoiden varaan rakentuvasta työllisyyden hoitamisesta ja kuinka pahoin hallitus ja eduskunta ovat laiminlyöneet lainsäädännölliset keinot työntekijöiden suojelemiseksi irtisanomisilta. Viimeksi eilen hallitus – vastatessaan välikysymykseen - osoitti täydellisen välinpitämättömyytensä työntekijöiden ahdinkoa kohtaan

Turun Wärtsilän dieselmoottoritehtaan työntekijöiden käynnistämä kamppailu työpaikkojen säilyttämisen puolesta osoittaa valmiutta päättäväiseen joukkotoimintaan. Tämä toiminta vaatii mahdollisimman laajaa tukea, ennen kaikkea ay-liikkeen johdolta.

Nyt ei riitä vaatimukset tai anelut työnantajien "yhteiskuntavastuusta". Kapitalisteilla ei ole yhteiskuntavastuuta ellei heitä pakoteta siihen. Se on ay-liikkeen tehtävä. Se ei onnistu pyytämällä tai maanittelulla, se onnistuu vain nostamalla ay-liikkeen johto ja joukot todelliseen taisteluun työajan lyhentämisen ja irtisanomisturvan parantamisen puolesta.

SKP:n Turun Piiri- ja Kaupunkikomiteat.